Indkøb af porteføljer

Kredinor har de seneste år købt porteføljer med forfaldne tilgodehavender som led i ambitionen om at være den førende udbyder af kreditadministration på bankmarkedet. At sælge porteføljer til en professionel tredjepart minimerer risikoen og forbedrer likviditeten for virksomheden.

En ryddet debitorbog og reduceret risiko

Opfølgning på ubetalte fordringer er et område, hvor risikoen øges, jo ældre fordringen bliver. Vi har omfattende erfaring med vurdering og køb af porteføljer. Vores solide erfaring med inkassosager og opfølgning af kunder er vigtig. Vores ekspertise inden for inkasso danner derfor grundlaget for alle aktiviteter relateret til de porteføljer, vi køber. Salg af en portefølje kan være en meget effektiv måde at rydde op i din egen debitorbog.

Ved et porteføljekøb kan Kredinor gøre det, vi er bedst til – forudsigelig og professionel opfølgning af slutkunder, der er i en udfordrende økonomisk situation. Vores solide erfaring med at følge op på inkassosager, der har stået på i længere tid, giver gode resultater.

Nedsat behov for ressourcer og rapportering

Fordele for dem, der sælger porteføljer, er, at behovet for ressourcer og rapportering reduceres – noget der kan give bedre likviditet og en betydelig resultateffekt. Det frigør også tid, så de ansatte kan fokusere på andre dele af virksomheden.

Vurdering uden forpligtelse

Hvis du overvejer at sælge en portefølje, kan vi tilbyde en gennemgang og en gratis vurdering af porteføljen, helt uden forpligtelser. Resultatet af vurderingen kan give dig et bedre grundlag for at træffe beslutningen om et eventuel salg eller om du ønsker at beholde den og selv fortsætte opfølgningen af kunderne.

Vi kan helt uforpligtende foretage en gennemgang og gratis værdiansættelse af virksomhedens portefølje. Sammen kan vi diskutere os frem til gode løsninger.

Gode kundeoplevelser, også i svære tilfælde

Ved køb af en portefølje tilpasser vi opfølgningen baseret på den erfaring, vi har, og de data, vi modtager fra vores analyseafdeling. Målet er naturligvis at finde gode løsninger for personer med ubetalte gældsforpligtelser. Du, som klient, kan være helt tryg ved, at dine kunder får en god og forudsigelig behandling hos os.

Læs mere om vores løsninger: