Forhåndsadvisering

Formålet med Kredinors advisering før betaling er proaktivt og respektfuldt at minde kunderne om, at deres faktura forfalder, for at forhindre yderligere gebyrer eller eventuel kontraktopsigelse. Vores klient minimerer antallet af sager til inkasso og reducerer kredittab. Med vores moderne systemløsninger, fleksibilitet og høje kompetencer kan vi tage os af hele eller dele af rykker- og opsigelsesprocessen.

Lønsomme kunder gennem outsourcing

Kredinor bidrager til lønsomhed ved professionel opfølgning på kunden, fra påmindelsesmeddelelser til betalingsopfølgning indtil betalingen er modtaget. Vi tilbyder en fleksibel løsning, skræddersyet efter vores klients behov. Vi kan styrke klientens egen proces med tillægstjenester som SMS eller udgående telefoni, eller vi kan håndtere hele advisering, påmindelses- og opsigelsesprocessen. Vi bruger effektive digitale tjenester hvor der blandt andet ses status for modtagelse af e-mails og SMS’er. En faktura, der sendes via effektive kanaler, kan fremskynde betalingen med flere dage. Vores services hjælper vores klienter med at bruge deres tid mere hensigtsmæssigt.

I et konkurrencepræget marked kan margenerne være små. Mange af vores kunder ser værdien af at overlade før-inddrivelsesprocessen til Kredinor, blandt andet for at spare på interne ressourcer.

Integrationer til sagsbehandling og betalinger

Kredinor tilbyder fleksibilitet i integrationer baseret på klientens ønsker og muligheder. Via integrationer kan Kredinor sikre, at status for sager og betalinger altid er opdateret i klientens egne systemer. Dette giver klienten fuld kontrol og frigør samtidig tid til videreudvikling af deres egen forretning.

Fuldt overblik og kontrol på Kredinor Online

Kundeinformation og betalingsstatus findes også på virksomhedens login-sider, Kredinor Online. Her er der en log over kommunikation og aftaler, der er indgået med kunden. Der er også rapporter om betalinger og anden nyttig information, der kan være nyttig i klientens egen virksomhed. At have al information samlet giver dig et godt overblik.

Med et forudsigeligt betalingsflow, god likviditet og gode kundeoplevelser i alle kontakter øges merværdien af outsourcing. Samtidig kan kunderne gøre andre ting, der skaber værdi.
Vi står for gode kundeoplevelser og opdaterede rapporter med løbende overblik over alle transaktioner, helt ned til den enkelte kunde.

Problemfri overgang til inkasso

Vores kunder kan være trygge ved, at opgaven bliver udført på en forudsigelig, professionel og kundevenlig måde. Hvis en af kunderne ikke betaler, tilbydes en problemfri overførsel til inkasso. Også her sikrer vi en god opfølgning og dialog med kunden.

Læs mere om vores løsninger: