Kredinor hjælper danske forsyningsselskaber

Den 1. januar 2020 trådte en ny lov i kraft, så offentligt ejede forsyningsselskaber nu må bruge privat inkasso til inddrivelse af sine tilgodehavende hos borgerne.

Hidtil har det været først SKAT og nu Gældsstyrelsen, der har haft monopol på at inddrive borgernes gæld til det offentlige. Det gælder også borgernes gæld til offentligt ejede forsyningsselskaber, selvom disse typisk er udskilt fra kommunen i et selvstændigt aktieselskab. På grund af problemerne med den offentlige gældsinddrivelse har forsyningsselskabernes brancheorganisationer dog presset hårdt på for at få lov at bruge private inkassopartnere, og det arbejde har nu båret frugt med vedtagelsen af loven.

I korte træk drejer det sig typisk om gæld for fjernvarme/gas, vand/spildevand, affald og i nogle tilfælde elektricitet, og som udgangspunkt har hver kommune sit eget forsyningsselskab eller andel i et forsyningsselskab, der dækker flere kommuner.

Som en af inkasso-branchens absolutte markedsledere inden for forsyning var det derfor naturligt for Kredinor at afholde et mini-seminar om den nye lov for en bred kreds af sjællandske forsyningsselskaber den 26. november 2019. Den 16. januar 2020 var Kredinor inviteret til at holde et indlæg om privat inkasso på DANVAs seminar om den nye lov i Skanderborg (DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand).

Allerede nu har mange forsyningsselskaber indgået en aftale med Kredinor som deres nye inkassopartner, og vi forventer at mange flere kobler sig på, efterhånden som selskabernes bestyrelser beslutter, om de skal fravælge Gældsstyrelsen og skifte til privat inkasso de kommende tre år.

Vi har en rigtig høj løsningsgrad på forsyningssager, og da sagerne fra de offentligt ejede selskaber reelt set handler om manglende penge i vores fælles kasse, giver det rigtig god mening at hjælpe med at inddrive mest muligt, mens Gældsstyrelsen får de nye systemer udviklet.

Vil du vide mere om vores ydelser?

Venligst udfyld informationen i felterne nedenfor, vi vil i løbet af kort tid vende tilbage for en uforpligtende samtale.

Kontaktinfo

Telefon   +45 33 64 64 50

Åbningstider på telefon

Mandag - Torsdag kl. 09:00 - 16:00
Fredag kl. 9.00-15.00

e-mail   kredinor@kredinor.dk